TUFTE / HEGLAND / LARM

NOR-026-22-0240

Wertungsflüge:
Rang Konstatiert Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt AsPunkte Geld
53 18:03:53,56 Forro HU-Final 2022 875,669 450.000 477 63,89
238 13:54:05,40 Horea-Semifinal 2022 982,040 333.000 622 0
245 13:51:11,27 Zalau-Official 2022 975,847 250.000 734 0
322 09:44:03,63 Valcele-Official2022 1097,156 180.000 777 0
301 10:13:22,51 Ludus-Official 2022 912,795 140.000 837 0

Trainingsflüge:

Rang Konstatiert Ort Entfernung