TUFTE / HEGLAND / LARM

NOR-020-22-0071

Wertungsflüge:
Rang Konstatiert Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt AsPunkte Geld
0 Forro HU-Final 2022 0,000 450.000 477 0
259 13:55:53,99 Horea-Semifinal 2022 976,827 333.000 622 0
314 14:57:46,08 Zalau-Official 2022 774,550 250.000 734 0
275 09:43:42,64 Valcele-Official2022 1099,501 180.000 777 0
722 15:51:59,32 Ludus-Official 2022 284,559 140.000 837 0

Trainingsflüge:

Rang Konstatiert Ort Entfernung