Meno: Wasat Eldelta one loft race 2021
Kontakt: Mohamed El3ashry 00201021004426
Po?et chovate?ov: 210

Meno Adresa Krajina
(001) MED7AT MA2MONEgypt 34 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(002) M 3ABDOEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(003) AMR SADATEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(004) AYMAN SHATAEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(005) ELSEROGY KOPMANEgypt 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(006) HAMADA 3ABODA Egypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(007) HAMADA 7ARFOSHEgypt 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(008) TAREK SHAMS ELDENEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(009) 7AMAD LOFTEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(010) ELKODS TEAM Egypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(011) RAMY EL BRINCEEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(012) MA7AMOD SHALFOTAEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(013) SAMER MA7MOUD AMENEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(014) YASSER EL SHA7ATEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(015) AHMED SALAMA & M MAHEREgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(016) A SALAMA & ELSAYED HAMADEgypt 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(017) PIGEON BREEDING _A GALALEgypt 84 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(018) ALI KAMAL $ 3EMAD GAHGAHEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(019) MOHMED ASHRAF & M 3ARBEYEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(020) 3ABDALLA MAS3OD 3AWESEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(021) MAGDEY ESBOKTAREgypt 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(022) ALI EL MOGEY Egypt 13 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(023) HAZAM LOFT Egypt 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(024) RAED ABO SEEFEgypt 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(025) AHMED 3ABD EL 3AZEZEgypt 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(026) MOHAMED EL 7ABEBEYEgypt 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(027) SA3D 7AFAZEgypt 14 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(028) MOHMED EL TAREFEY SA3DEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(029) MOHMED ASHRAF MOHAMEDEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(030) GAMAL MA7AMOUD EL MANSYEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(031) HESHAM MA7AMOUD SALOTEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(032) AHMED YOSSEFEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(033) MOHMED HAGAG OMREgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(034) KOROLES SALA7 MORESEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(035) MENA GHATAS BOLOSEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(036) YOUSSEF REFA3YEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(037) YASSER 3AREFEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(038) MOHMED GABER Egypt 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(039) ESLAM OMRAN Egypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(040) TOM LOFTEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(041) AHMED EL 7ANFEY Egypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(042) OMER & SALMA Egypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(043) 7OSAM EL 3ABASY & SALA7 Egypt 16 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(044)3BDO ABO BELAL &MEDO ADELEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(045) FAKREY ABO YASSENEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(046) AHMED ABO NORHANEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(047) MA7MOUD EL KHNAZEYEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(048) OSAMA EL SA3EDEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(049) AHMED EL SEMANEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(050) 3BD ELR7MAN&BELAL ELSIADEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(051) abdalla rashedEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(052) REDA TAHAEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(053) MOHMED KODBEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(054) MOHAMED LABAN Egypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(055) YA7AYA EL MOGAZEY Egypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(056) KAREM TOLBA Egypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(057) MOHMED MOHMED YA7AYA Egypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(058) MOHAMED EL 3OMDA Egypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(059) MOHMED 3ASEY Egypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(060) MA7AMOD SALAMA Egypt 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(061) SAMA7 EL BA7AREYEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(062) AMR EBRAHEMEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(063) MOHMED EL SHANAWEYEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(064) SALA7 EL MADBAGEYEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(065) MOSAED EL GAZAREgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(066) TAMER EL S3DEYEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(067) SPEED LOFTEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(068) AHMED EL SALOSEYEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(069) TAMER EL TA7AN Egypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(070) LOFT EL SATAMONEYEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(071) YASSER SHAHENEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(072) FRIENDS TEAMEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(073) YASSEN EL SHESHENYEgypt 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(074) NADER AHMED MOSTAFA Egypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(075) DR/ABO BAKR & M/ M BADREgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(076) ESLAM EL GHOL ABO ANASEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(077) ALI SAEED Egypt 21 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(078) 3BDO EL SALOSEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(079) ABO MAKAEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(080) ALi HKALEL Egypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(081) BROTHER LOFTEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(082) SHERIF EL 3ARBEY LOFT Egypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(083 ) MA7AMOD ABO SAMRA Egypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(084) EBRAHEM 3ESAI ABO HAGAREgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(085) MOHAMED SA3D Egypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(086) MA7AMOD HKALAFEgypt 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(087) EL SAYED 3AYOSHAEgypt 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(088) BROTHERS LOFT Egypt 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(089) 3ABDALLA ELSAYED & GAMALEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(090) AHMED 3ED Egypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(091) SA3D ABO YOSSEFEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(092) AMR EL RA3EY & M HAMED Egypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(093) EBRAHIM ELNGAR&ALI FATHYEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(094) WAEL YASSEN YA7AYAEgypt 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(095) ALI MANSEYEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(096) HAMADA MOS3ADEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(097) KHAIRY ELSA3DEYEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(098) GAMAL ABO ELNOUREgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(099) MOSTAFA MAHMOUDEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(100) HASAN YOSEF & M ELGHARAEgypt 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(101) MAHMOUD ELDEEBEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(102) M ELTOHAMIEgypt 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(103) OSMAN EHAB OSMANEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(104) loft elsokar $ islamEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(105) ahmed samehEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(106) hima elsaisEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(107) mohamed mostafa Egypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(108) ZIZO elfananEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(109) abdelkader essaEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(110) MOHAMED AZAMEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(111) LOFT ELBARKEgypt 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(112) AHMED OSMANEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(113) EBRAHIM ELREFA3Y & ANAS Egypt 9 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(114) ABDO EBADAEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(115) BASSEM FAHMYEgypt 17 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(116) BASSEM FAHMY &MOHAWED BREgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(117) EBRAHIM KHALIDEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(118) LOFT ELGHAZALIEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(119) AMGAD HOSAM ELDINEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(120) ISLAM KHASHABEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(121) YEHIA TELEHIEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(122) AHMED KHALIDEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(123) LOFT 3ED & AMREgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(124) MANSOUR ELMTERISaudi Arabia 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(125) AMR ALIEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(126) MAHMOUD SAMIR $ AHMED3EDEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(127) ELSAID 3AGWAEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(128) MOHAMED KAMALEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(129) KHALID KOTBEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(130) SALAH ELKADIEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(131) MAHMOUD ABO HIMAEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(132) HAITHAM ELTARAMSIEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(133) YASIN SABEREgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(134) WALID MOHAMEDEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(135) MOSTAFA ABO EL3YON Egypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(136) LOFT ELTAYEBEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(137) MOHAMED ELKERDAWIEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(138) YEHIA ELDEMERDASHEgypt 16 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(139) EBRAHIM GAMALEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(140) M. ESBOKTAR & A. SALAMAEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(141) A. SALAMA & ALI MANSOUREgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(142) MOHAMED ELSHESTAWIEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(143) H. ELBANA & M ABO ELROSEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(144) HANI WADE3 & ALI BrekaaEgypt 13 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(145) MINA HANI WADE3Egypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(146) M WAGH EL SHANEYEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(147) AHMED kANAWEY Egypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(148) AHMED ABO MAKHLAFEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(149) MOSA MAHER & OMR NASREgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(150) RAMEY 3ABED EL MO3AZEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(151)AHMED ANDELEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(152) AHMED 3ABED EL 3ATEYEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(153) 3ABED EL SALAM SAMBOEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(154) RAMADAN EL HELEYEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(155) ALY SALEMEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(156) KAREM EL KANAWEYEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(157) MOHMED EL SHESHNEYEgypt 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(158) MOHAMED EL 3OKSHAIEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(159) ESLAM 3ATEFEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(160) FAT7EY 3AWADEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(161) RADWAN EL GAZAR Egypt 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(162) KAREEM ASLANEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(163) MOHAMED GOM3A 3ABDENEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(164) WAEL FAROKEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(165) MOHAMED 3ED ( ABO TARAK)Egypt 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(166) 3ABED EL RA7AMAN GABER Egypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(167) MOHAMED EL MAGARBALEgypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(168) ALY MA7AGOBEgypt 8 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(169) AMR AMARA & M HKALEFAEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(170) KAREEM ADELEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(171) MOSTAFA YA7AYAEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(172) KASAM MAR3EYEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(174) HAMDEY HKALAF& MA7 3EDEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(175) ABO 7ANENEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(176) TARAK GAMALEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(177) ADEL SALA7Egypt 3 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(178) AHMED ALYEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(179) NOR MOHAMED EL 3AGAMEYEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(180) AYUOB YONESEgypt 2 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(181) YA7AYA EL SHASHENYEgypt 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(182) SAGDA & RAWANEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(183) MOHAMED ABO 3AMEREgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(185) YASSEN EL GAZAWEYEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(186) AHMED NOGAMESHEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(187) ASER & ESAF LOFTEgypt 5 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(188) GAREEB & KHAMIS TANTAWEYEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(189) SA3ED ESMA3ELEgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(190) MOHAMED EL3AGMEY ELSARWAEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(191) MOHAMED EL MANDOHEgypt 1 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(192) FOUD MAMDO7 & WAEL ELBOREgypt 4 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(193) MOHAMED 7AGAZEYEgypt 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(194) MA7AMOD 3ABED EL 3ALEgypt 6 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(195) MOHAMED SAMEREgypt 11 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(196) MOHAMED ABO SHALBEYEgypt 10 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(197) AHMED EL DAKROREYEgypt 7 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
(198) EBRAHIM HAMDYEgypt 12 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Abdulrahman Ayed Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed Alnefaei Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Ahmed Najm Alharz Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Bilal Abdullah Al Thabet Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Jassim Khalifa Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mahdi Saleh Al Mansour Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Meshaal Mutlaq Olayan Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Mohammad Billadin Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhammad Al-Abbad Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Muhammad al-Dhabi Kuwait 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Najran Team Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Nasser Ibrahim Al-Hillel Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Suwailem Alrasheedi Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov
Thamer Qassem Sherida Saudi Arabia 0 Holuby / Zoznam holubov / Výsledky pretekov