FORUM RED BULL RACING

RO-042808-22

Wertungsflüge:
Rang Konstatiert Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt AsPunkte Geld
0 Forro HU-Final 2022 0,000 450.000 477 0
250 13:55:44,36 Horea-Semifinal 2022 977,287 333.000 622 0
280 14:21:43,84 Zalau-Official 2022 871,898 250.000 734 0
176 09:41:21,40 Valcele-Official2022 1115,541 180.000 777 25,21
473 10:20:14,24 Ludus-Official 2022 873,704 140.000 837 0

Trainingsflüge:

Rang Konstatiert Ort Entfernung