OLR. CHAMP. LEAGUE & PIG. PHOT

RO-0023146-22

Wertungsflüge:
Rang Konstatiert Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt AsPunkte Geld
0 Horea-Semifinal 2022 0,000 333.000 622 0
527 08:39:10,74 Zalau-Official 2022 180,613 250.000 734 0
420 09:45:25,00 Valcele-Official2022 1088,161 180.000 777 0
538 10:22:43,47 Ludus-Official 2022 860,350 140.000 837 0

Trainingsflüge:

Rang Konstatiert Ort Entfernung